Installera luftvärmepump

Luftvärmepumpen, eller luft-luftvärmepumpen för att vara exakt, är en av Sveriges vanligaste värmepumpar och en riktig energibesparare. Här går vi igenom de viktigaste aspekterna av installationen.

Innan du påbörjar installationen ska du alltid kontakta din installatör för att få information om eventuella lokala krav. Detta är vanligtvis fallet om utrymmet är begränsat eller om ventilationen måste planeras på grund av nationella byggnormer.

När du är redo att gå vidare med installationen är det viktigt att se till att enheten är ordentligt fäst på ett fast underlag.

Det vanligaste sättet att fästa luftvärmepumpen på sin grundplatta är med bultar, antingen direkt ovanpå eller med plastdistanser under den

Placering

En luft-luftvärmepump består egentligen av två separata enheter. En utomhusenhet och en inomhusenhet, där den sistnämnda är mer intressant för vad du måste göra före installationen! Uppgiften i fråga är att distribuera varm luft i hela huset så att alla områden värms upp ordentligt - men placeringen spelar också roll när det gäller den här delen eftersom det är vettigt ur båda perspektiven att inte vilja ha några hinder mellan dem: säkerhet såväl som effektivitet eftersom mindre avstånd skulle innebära snabbare överföringshastigheter, vilket kan vara bra om det är bråttom (t.ex. under vintern). För varje rum i ditt hem som värmen kommer att distribueras till sänks den vanligtvis med ungefär en grad när du installerar en inomhusdel. Denna temperaturskillnad mellan rummen kan ha en stor inverkan på regleringen av luftvärmepumpar efter installationen och upprätthålla komforten för alla familjemedlemmar i enlighet med detta - så se till att denna justering har gjorts på rätt sätt!

Luft/luftvärmepumpen tycker om hallen

För att uppfylla kraven på värmedistribution är det vanligt med en central placering i bostäder med nära anslutning mellan intilliggande rum. I svenska hus innebär detta att luftvärmepumpar ofta installeras nära en öppen planlösning, t.ex. i hall och kök, så att de kan ge varm luft i hela huset enkelt från övre till nedre nivå samtidigt som de kan tillgodose alla andra behov som matlagning eller nedkylning när det behövs. En annan fördel med en övre våning är att trappan ofta ligger i hallen. Värme stiger, och varm luft kan lätt flytta från luftvärmepumpen till det övre planet om det inte finns något hinder. En annan fördel med hallen är att det är en plats där du tillbringar mycket lite tid, och du behöver inte uthärda länge i luftvärmepumpens avgaser.

Hur går installationen av luftvärmepumpen till?

Placeringen av inomhusdelen är den viktigaste aspekten att ta hänsyn till. Uteplatsen för en luftvärmepump bestäms utifrån denna information. Det är viktigt att minimera rörlängderna så mycket som möjligt eftersom de har stor betydelse för värmepumpens effektivitet. I praktiken görs hålgenomföringar för installation av inomhusdelen, och en rörkanal byggs sedan genom väggen för att koppla ihop dem. Grundinstallationen av en luftvärmepump tar ungefär fem timmar och eftersom det inte finns några tybgre enheter kan den utföras av en enda installatör. Om du har en gjuten sockel i ditt hem kan du hänga upp den yttre delen på ett väggfäste. Du kan också installera en luftvärmepump på ett markstativ om du inte vill placera den i en av väggarna. I båda fallen används ofta vibrationsdämpare för att ge en tyst och pålitlig luftvärmepump.